Privacy beleid

Wij overkappen hanteert het volgende privacybeleid met betrekking tot het gebruik van zijn website www.wijoverkappen.nl

Algemeen

Wij overkappen gebruikt nooit gegevens over bezoekers van zijn websites om aanbiedingen van producten of diensten toe te sturen (direct marketing, e-mail spam e.d.). Wij overkappen stelt gegevens over bezoekers van haar websites niet aan derden ter beschikking.

Virussen en veiligheid

Deze website van Wijoverkappen.nl wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen. De website wordt volledig onderhouden.

Door Wij Overkappen verzonden e-mail

Door Wij overkappen verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan.

De website van wijoverkappen.nl

Wij overkappen stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze website. Hoewel de informatie op deze website permanent zo nauwkeurig en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen, of andere informatie op deze site ten allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van de website kunnen daarom op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Auteursrecht

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze website, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan Wij overkappen. Informatie op deze website, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Wij overkappen.

Wijzigingen

Wij overkappen behoudt zich het recht voor zijn privacybeleid aan te passen. Wij overkappen adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Wat is de beste oplossing?

Weten of het past en wat u van ons kunt verwachten? Vraag het Corrie!