Leveringscondities:

Gedurende de montage dient de gehele werkplek plus 2 meter rondom geheel vrij te zijn van enig obstakel, met uitzondering van begroeiing. Tijdens de montage dient ons kosteloos geaard (220V) stroom ter beschikking te worden gesteld. Een stroompunt dient maximaal 10 meter van de werkplek gelegen te zijn. Wij Overkappen kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor beschadigingen aan op de werkplek gelegen goederen.

Garantie

Wij Overkappen verleent aan de klant een garantie, waarbij zij zich verbindt om schade aan door “Wij Overkappen” rechtstreeks aan de klant verkochte en geleverde nieuwe producten ten gevolge van gebreken in de fabricage en/of als gevolg van de wijze van plaatsing conform de hierna genoemde regeling te herstellen.